Volkswagen serviss, Škoda serviss

Eļļas līmeņa pārbaude

Eļļas līmeņa pārbaude

Dzinēja mūžs

Ja eļļas līmeni pārbaudāt, kad dzinējs ir silts, izslēdziet dzinēju un nogaidiet pāris minūtes, lai eļļa varētu noplūst atpakaļ eļļas karterī. Aukstam dzinējam uzreiz var pārbaudīt eļļas līmeni. Šim nolūkam izmantojiet automašīnas grāmatu.

Šādi Jūs pārbaudīsiet eļļas līmeni!

 • Veicot darbus ar dzinēju vai dzinēja nodalījumā, ir jābūt īpaši piesardzīgiem!
 • Automašīnai ir jābūt novietotai horizontālā stāvoklī.
 • Izslēdziet dzinēju un izņemiet aizdedzes atslēgu.
 • Pievelciet rokas bremzi.
 • Novietojiet mehāniskās pārnesumkārbas sviru neitrālā stāvoklī vai automātiskās pārnesumkārbas sviru stāvoklī P.
 • Ļaujiet dzinējam atdzist.
 • Pirms atverat dzinēja nodalījuma pārsegu, izlasiet un ievērojiet brīdinājuma norādes Jūsu automašīnas grāmatas nodaļā "Drošības norādes darbam dzinēja nodalījumā".
 • Atveriet dzinēja nodalījuma pārsegu (pirms atverat dzinēja nodalījuma pārsegu, pārliecinieties, ka stiklu tīrītāji ir piekļauti priekšējam stiklam, jo pretējā gadījumā var rasties lakas bojājumi).
 • Pavelciet aiz atbloķēšanas sviras, kas izvietota zem aparātu paneļa
 • Ar atbloķēšanas sviru nedaudz paceliet dzinēja nodalījuma pārsegu un atveriet to
 • Izvelciet eļļas mērstieni.
 • Noslaukiet eļļas mērstieni ar tīru drānu un atkal ievadiet to līdz galam.
 • Atkal izvelciet eļļas mērstieni, nolasiet eļļas līmeni un vajadzības gadījumā papildiniet motoreļļu.
 • Atkal ievadiet eļļas mērstieni līdz galam.
 • Aizveriet dzinēja nodalījuma pārsegu.