Volkswagen serviss, Škoda serviss

Informācija par apkopi

Informācija par apkopi

Ir pienācis laiks apkopei?

Lai Jūs katru servisa apskati veiktu pareizajā laikā un nevienu neaizmirstu, mēs Jums par to atgādināsim – ar uzlīmi uz durvju statnes vai servisa intervāla rādījumu spidometrā. Serviss

Bez tam šīs brošūras lappusēs ar piezīmes laukumiem mēs ierakstīsim, kad Jums ir jāveic nākamā servisa apskate. Norādītie servisa intervāli ir saskaņoti ar normāliem ekspluatācijas apstākļiem. Apgrūtinātu apstākļu gadījumā daži darbi ir jāizpilda vēl pirms nākamās servisa apskates vai starp no-rādītajiem servisa intervāliem. Pirmkārt, tas attiecas uz gaisa filtra ieliktņa tīrīšanu vai nomaiņu un zobsiksnas pārbaudi un nomaiņu spēcīgas putekļu iekļūšanas gadījumā. Izmantojot RME (biodīzeli), degvielas filtrs ir jāatūdeņo ik pēc 15000 km un jānomaina ik pēc 30000 km. Dažos tirgos dīzeļdegvielai ir paaugstināts sēra saturs, tad eļļas maiņas intervāls ir 7500 km. Par to, kurās valstīs dīzeļdegvielai ir paaugstināts sēra saturs, pajautājiet savam Volkswagen partnerim. Jūsu Volkswagen partnera servisa konsultants ne-saistoši pakonsultēs, vai Jūsu automašīnas ekspluatācijas apstākļos var būt nepieciešami darbi starp normāliem servisa intervāliem. Jūsu Volkswagen partneris ir informēts par šodienas situāciju un pateiks, vai Jūsu automašīnai ir nepieciešami likumdošanā noteiktie darbi.

Servisa intervāli

Apkopes serviss

saskaņā ar elastīgo servisa intervāla rādījumu (vēlākais pēc 2 gadiem). Tas vienmēr ietver sevī arī eļļas maiņu.

Bremžu šķidruma serviss

ik pēc 2 gadiem (mēs iesakām izmantot Volkswagen oriģinālo bremžu šķidrumu).

Eļļas maiņas serviss

saskaņā ar elastīgo servisa intervāla rādījumu (ik pēc 15000 km vai pēc 1 gada), atkarībā no tā, kā kārta pienāk vispirms.

Apkopes serviss

ik pēc 30000 km vai pēc 2 gadiem (atkarībā no tā, kā kārta pienāk vispirms).

Bremžu šķidruma serviss

ik pēc 2 gadiem (mēs iesakām izmantot Volkswagen oriģinālo bremžu šķidrumu). Ar „LongLife” mobilitātes servisu Volkswagen izmanto tehnoloģiju, atbilstoši kurai Jums ir jāveic tikai viens apkopes serviss, kad tas ir nepieciešams Jūsu automašīnai. Galvenā īpatnība ir tā, ka servisa intervāla noteikšanai ņem vērā individuālos ekspluatācijas apstākļus un personīgo braukšanas stilu. Eļļas maiņas servisa nosacījumus (maksimāls darbības ilgums – 2 gadi) var izpildīt tikai tad, ja tiek iepildīta vai papildināta „LongLife” motoreļļa.